fbpx

Panellid Proefvisitatie Stenden

In mijn rol als werkvelddeskundige mocht ik in week 51 twee dagen als panellid optreden tijdens een proefvisitatie (soort generale repetitie van een echte visitatie), voor de opleiding Toegepaste Bedrijfskunde (TBK) / Applied Business Administratie (ABA).

Elke opleiding in het hoger onderwijs ondergaat deze visitatie een keer in de zes jaar. Wanneer de opleiding geaccrediteerd wordt, kan de instelling die laten inschrijven bij het CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs). Een opleiding die een onvoldoende scoort, verspeelt zijn rechten op subsidie van de overheid, het recht van studenten op studiefinanciering en mag geen graden als Associate degree, Bachelor of Master meer verlenen. Er staat dus veel op het spel!

Panellid Proefvisitatie Stenden

Zodoende wordt er voorafgaand aan de echte visitatie door het NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) een proefvisitatie gehouden om te beoordelen of de instelling, het managementteam (MT), de docenten en alle overige deelnemers klaar zijn voor de echte visitatie. Zij moeten tijdens de visitatie antwoord kunnen geven op de vraag:

 • Wat beoogt de opleiding?
 • Hoe realiseert de opleiding dit?
 • Worden doelstelling bereikt?

Daaraan voorafgaand wordt een Kritische Reflectie (KR) geschreven. Eenvoudig gezegd: een rapport dat weergeeft hoe de opleiding het deed in de afgelopen zes jaar, wat er ten opzichte van de vorige accreditatie is gedaan, en hoe het zich in de komende zes jaar gaat profileren. Makkelijker gezegd dan gedaan!

De hogeschool stelt voor de proefvisitatie een panel samen. De samenstelling van het panel is vastgelegd in een instructieboek. Het panel moet bestaan uit een student van een andere opleiding en een aantal interne leden die de rol van voorzitter en secretaris op zich nemen. Maar ook een paar ervaringsdeskundigen die het visiteren machtig zijn. Ik zat er dus bij als werkvelddeskundige, om het feit dat ik de zelf de opleiding TBK heb gevolgd (2006-2009), sinds 2010 in de Raad van Advies zit en daarnaast ook wel klussen voor het MT doe.

Er komt bij zo’n proefvisitatie heel wat kijken. Echt tot in de detail wordt de echte situatie nagebootst. Door vooraf het rapport (KR) te lezen, 65 pagina’s, en die inhoud te toetsen aan de deelnemers wordt getracht onduidelijkheden op te sporen. De eerste dag van de proefvisitatie stond in het teken van het bestuderen van alle documentatie, zoals toetsen, scripties, beoordelingen enz. Op de tweede dag vonden vooral de gesprekken plaats en de terugkoppeling van de bevindingen aan alle deelnemers. Aan het eind van de twee dagen ben je als werkvelddeskundige zeker een ervaring rijker, heb je meer inzicht verkregen in het onderwijs, ben je meer te weten gekomen over visiteren en weet je wat er van docenten nog meer verwacht wordt naast colleges geven. Respect voor hen!

Panellid_Proefvisitatie_StendenNa de Kerstvakantie mag ik de deelnemers verder helpen met de voorbereidingen voor de echte visitatie in april 2013. Er is nog veel te doen, maar we gaan er voor! De opleiding Toegepaste Bedrijfskunde levert tenslotte prachtige alumni af: “excellente organisers who implements, proactive persons, are creative, leaders, value driven with an open mind who direct people and are focused on the customer, both internal as well as external.” [Critical Reflection, ABA 2012, Stenden University 2012].

In mijn eigen woorden levert de opleiding: een sleutelfiguur voor diverse organisaties. Een bedrijfskundige die de interne werkprocessen afzonderlijk weet te doorgronden, te vertalen en te verbinden. Daardoor is de organisatie van persoon tot aan product of dienst in balans. In tijden van crisis en een veranderende markt is het de persoon die het werkveld nodig heeft. Geen specialist, maar een generalist met een faciliterende houding en een gezamenlijk doel: binnen beginnen is buiten winnen!

Tot slot nog even een paar vragen:  stel als uw bank u periodiek zou willen toetsen op uw ondernemingsplan? Zou u als bedrijf zo’n toets kunnen en willen doorstaan? Zou u dan ook een proefvisitatie organiseren? Laat het weten via het reactieformulier.

 

2 thoughts on “Panellid Proefvisitatie Stenden

 1. Jeroen voor 't Hekke

  Waarom de bank? Wij lenen met ons bedrijf geen geld van ze. Ik ben een klant van hun en ze verdienen alleen maar aan me. Van een panel als een Raad van Advies zou ik hier wel voor open staan. Maar de bank.. nee. Dit zou eventueel kunnen veranderen als ik wel een (groot) credit van ze krijg, maar dan zou ik hier ook de meerwaarde van willen zien in de vorm van advies en begeleiding.

  1. Gea Iedema

   Goed punt @Jeroen, dat van advies en begeleiding bij een lening! Dank voor je reactie.

Comments are closed.