fbpx

Voorlichting bij Buurtvereniging Arkens

Bij Buurtvereniging Arkens heb ik een voorlichting gegeven over sociale media. Uiteraard kwamen vooral de bekende media als Twitter, Hyves, Facebook en LinkedIn aan de orde.

Met de opkomst van de smartphones, tablets en laptops is tegenwoordig iedereen online, ook kinderen. Buurtbewoners die behoefte hadden aan informatie over sociale media, verzamelden zich in het wijkgebouw.

Gedurende de avond werd duidelijk dat sociale media vooral leuk zijn en dat de gebruikers daar zelf de regie in hebben. De mogelijkheden van Google+ en Skype kwamen op verzoek van de deelnemers ook nog even aan bod.

Ik heb bij de buurtvereniging gekozen voor een interactieve sessie. Naast een voorlichting over sociale media is juist ook het contact met andere buurtgenoten belangrijk.

De informatieavond is gehouden op dinsdag 7 februari 2012 in Wijkgebouw De Terp te Franeker.